ÇERKEŞ LSV DOĞAL YAŞAM MERKEZİ
ULUSAL FİKİR YARIŞMASI

 

30 Ekim 2013 tarihinde olacak ödül törenimiz
ileri bir tarihe ertelenmiştir. Belirlenen tarih
web sayfamız üzerinden duyurulacaktır.

 

LSV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
Ulusal Fikir Proje Yarışması Sonuçları

JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU için tıklayınız...

İsimler Derece
Burak Pelenk, Eda Yaxkurt

Yardımcılar :
Özgür İsan,
Hazal Eraslan,
Handan Akyürek
1. ÖDÜL
Tolga Hazan

Yardımcılar:
Tamim Negm,
Özge Karadayı,
Nuran Mengüşoğlu,
Nisan Hacet,
Mehmet Tunçer,
Cansu Vardallı,
Çağlar Gümüş,
Dicle Yazıcı
2. ÖDÜL

Deren Uysal,
Cihan Sevindik,
Doğan Türkkan

3. ÖDÜL

 

Evren Başbuğ, Umut Başbuğ

Danışmanlar:
Özcan Kaygısız,
Dilşat Kurtoğlu,
Müge Bilgi Başbuğ
Yardımcı: Duygu Hevesli
1. MANSİYON
Umut İyigün, Murat Aksu

Yardımcılar:
Davit Rato,
Sibel Kurugül,
Serkan Kocabay,
Anday Bodur,
Zerina Yıldız
2. MANSİYON
N. Kerem Piker

Yardımcılar:
Cansu Kilciler,
Dicle Aslan,
Meriç Arslanoğlu,
İremnur Tokaç,
Atıl Akgündüz
 
Danışmanlar:
Arzu Erdem,
Deniz Aslan
3. MANSİYON
Sinem Serap Duran,
Fatma Tuğba Okçuoğlu

Danışmanlar:
Figen Kıvılcım Çorakbaş,
İlknur Kelso
4. MANSİYON
Sertaç Erten, Devrim Çimen,
Enise Burcu Karaçizmeli
5. MANSİYON


YARIŞMANIN ADI VE ŞEKLİ

LSV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi Ulusal Fikir Yarışması” LÖSEV tarafından Türk Serbest Mimarlar Derneği Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek (1) kademeli olarak düzenlenmektedir.

YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı: LÖSEV-LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI
Adresi: Filistin Sokak No: 45 GOP ANKARA
Faks: 0312 447 68 33
Tel: 0312 436 34 00
E-posta: insaat@losev.org.tr
İnternet: http://www.losev.org.tr/cerkes.html

1. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

a. Yarışmaya sadece meslek ünvanına sahip mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarları katılabilir. Yarışmaya ekip olarak katılacak yarışmacıların herbiri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

b. Yarışmacılardan mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimari olanların TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarlar Odası üyesi olmaları ve meslekten men cezalısı durumunda olmamaları gerekmektedir.

c.
Jüri (Danışman, Asil ve Yedek) üyelerinden herhangi birinin 1. dereceden akrabası, ortağı, yardımcısı olmaması gerekmektedir.

d. Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması gerekmektedir.

e. Yarışmayı çıkartan kuruluşta, yarışma şartlarını hazırlayanlar arasında bulunmaması (Yarışma şartlarını hazırlayanlar kuruluştaki yetkili tarafından tespit olunur.) gerekmektedir.

f. Yarışma şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz olması gerekmektedir.

g. Ekip olarak yarışmaya katılacakların her birinin ayrı ayrı bu şartlara uyması gerekmektedir.

h. Şartname almış, adresini idareye kaydettirmiş bulunması şarttır. (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) Bu şartlara uymayan yarışmacıların projeleri yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Yarışmaya katılmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışma raportörlüğünden alabileceklerdir. Ankara dışından şartname almak isteyen yarışmacıların şartname bedelini LÖSEV Garanti ANKARA G.O.P. şubesi IBAN: TR84 0006 2000 3240 0006 2990 00 numaralı hesabına isim bildirerek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ve şartname teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasından sonra şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır.

Danışman Jüri Üyeleri

1) Dr. Üstün EZER | YÖNETİM KURULU VE VAKIF BAŞKANI Pediatrik Hemotolog-Onkolog

2)
Doç. Dr. Adnan AKSU | Mimar (GÜ)

3)
Hülya Ünver | VAKIF GENEL KOORDİNATÖRÜ Turizm İşletme

4)
Bahattin AYHAN Gazeteci | Yazar

5)
Mehmet PEKİN | Ziraat Mühendisi

Asli Jüri Üyeleri

1)
İlhan KURAL (Jüri Başkanı) Mimar (ODTÜ)

2)
Prof.Dr. Nur ÇAĞLAR Mimar (ADMMA)

3)
Mustafa Mürşit GÜNDAY Mimar (ADMMA)

4)
Can KUBİN Şehir Plancısı (ODTÜ)

5)
Ekin ÇOBAN TURHAN Mimar (GÜ)

6)
Gökhan AKSOY Mimar (ODTÜ)

7)
Dr. Gaye ÇULÇUOĞLU Peyzaj Mimari (AÜ)

Yedek Jüri Üyeleri

1) Tuğba AKYOL Peyzaj Mimari (AU)

2) Mehmet Nazım ÖZER Şehir Plancısı (GU)

Raportörler

1) Benan BABİLA (Teknik Raportör) Mimar (ODTÜ)

2) Bengi Su ERTÜRKMEN (İdari Raportör) Mimar (GÜ)

3) Bilge Beril KAPUSUZ (İdari Raportör) Mimar (GÜ)

Not: Danışman jüri, asli jüri, yedek jüri ve raportör listesi, soyadına göre alfabetik sıralama şeklinde yazılmıştır. 


Şartnameyi indirmek için tıklayınız...

Arazi görselleri için tıklayınız...

Proje dosyalarını indirmek için tıklayınız...

Harita görüntüsünü indirmek için tıklayınız...

Soruları ve cevapları görüntülemek için tıklayınız...