ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİVeri Sorumlusu:

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı

Turgutlu Sokak No:30 Gaziosmanpaşa/Ankara


Giriş


LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (“Lösev Vakıf”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz çalışanlarımızı bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.


Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Ad

 • Soyad

 • İmza

 • Medeni Durum

 • T.C. Kimlik Numarası

 • SGK Sicil Numarası

 • Doğum Tarihi

 • Doğum Yeri

 • Ehliyet Fotokopisi

 • Nüfus Cüzdanı- Kimlik Fotokopisi

 • Diploma Fotokopisi

 • Askerlik Durum Belgesi- Muafiyet Belgesi

 • Fotoğraf

 • Nüfus Kayıt Örneği

 • Emekli Belgesi

 • SRC Belgeleri ve Psikoteknik Belgesi Fotokopisi

 • Yaka Kart Numarası

 • İmza Sirküleri

 • SGK Bilgisi

Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma/ İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, Lösev Vakfı tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; sözleşme, çevrimiçi elektronik formlar, e-posta, iş başvuru formu, işkur/özel istihdam büroları, elektronik formlar, iş sözleşmesi, bilgi sistemleri /elektronik cihazlar, tutanaklar, iş emri ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • İkametgah-Posta Adresi

 • Cep Telefonu Numarası

 • İş Yeri Adresi

 • İş Yeri İsmi-Unvanı

 • Ev Telefonu Numarası

 • Diğer Telefon

 • İkametgah İlmuhaberi

 • E-posta Adresi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, Lösev Vakfı tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; sözleşme, iş sözleşmesi, tutanaklar, e-posta ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Pozisyon-Unvan Bilgileri

 • AGİ Kapsamındaki Bilgileri

 • İşe Başlama Tarihi

 • İşten Ayrılış Tarihi

 • İşten Ayrılma Nedeni

 • Görev Yeri

 • Önceki İşyerinden Alınan Bonservis- Hizmet Çalışma Belgesi

 • SGK İşten Ayrılış Bildirgesi

 • Sertifika Belgelerinin Kopyası

 • Kümülatif Vergi Matrahını Gösteren Yazı

 • İŞKUR Kayıt Belgesi

 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

 • Sürücü Ceza Bilgisi Barkodlu Belgesi

 • Sigorta Başlangıç Tarihi

 • Pozisyon Değişikliği

 • Takdir ve Disiplin Ceza Bilgisi

 • Seyahat- Ziyaret Bilgileri

 • Özgeçmiş Bilgileri

 • İcra Dosya Numarası

 • Haciz Bildirgesi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Özlük Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz, Lösev Vakfı tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Özlük Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, e-posta, iş başvuru formu, iş sözleşmesi, elektronik formlar, sözleşme, tutanaklar, iş emri ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Diploma Bilgileri

 • Sertifikalar

 • Yabancı Dil Bilgisi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileriniz, Lösev Vakfı tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; tarafınızca sunulan basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

İİşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Gelir Bilgileri

 • Borç Bilgisi

 • Banka Hesap Bilgileri

 • Avans Talep Bilgisi

 • Malvarlığı Bilgisi

 • Tapu Dökümleri

 • Fatura Bilgileri

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz, Lösev Vakfı tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz; iş sözleşmesi ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlem Güvenliği Bilgileri

İİşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • IP Adresi Bilgileri

 • İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

 • Cihaz MAC Adresi

 • Port Bilgisi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlem Güvenliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İşlem güvenliği bilgileriniz, Lösev Vakfı tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunda açıkça öngörülmesi

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İşlem Güvenliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İşlem güvenliği bilgileriniz; bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Aile Bireylerine Ait Bilgiler

İİşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Aile Bireylerinin Ad ve Soyadları

 • Aile Bireylerinin T.C. Kimlik Numaraları

 • Aile Bireylerinin Eğitim Durumu

 • Aile Bireylerinin Gelir Durumu

 • Aile Bireylerinin İletişim Bilgileri

 • Çocuk Sayısı

 • Aile Bireylerinin Meslek Bilgisi

 • Aile Bireylerinin Medeni Durum Bilgisi

 • Aile Bireylerinin İş Bilgileri

 • Aile Bireylerinin Doğum Tarihi

 • Aile Bireylerinin Aile Bireylerine Ait Bilgiler

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Aile Bireylerine Ait Bilgilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Aile bireylerine ait bilgilerin, Lösev Vakfı tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Aile Bireylerine Ait Bilgilerin Toplanma Yöntemleri

Aile bireylerine ait bilgiler; tarafınızca sunulan basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

 • İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

 • Dava Dosyasındaki Bilgiler

 • Maaş Haczi vb. ile İlgili Kayıtlar

 • İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler

 • Sözleşme Kapsamındaki Bilgiler

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi


Hukuki İşlem Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Hukuki işlem bilgileriniz, Lösev Vakfı tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

Hukuki İşlem Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Hukuki İşlem bilgileriniz; sözleşme, iş sözleşmesi, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, tutanaklar ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?


Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgileri

İİşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Sabıka Kaydı Belgesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik bilgileriniz, Lösev Vakfı tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • İlgili kişinin açık rızası

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Sağlık Bilgileri

İİşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Alınmış Olunan Sağlık Hizmeti Bilgisi

 • Engellilik Durumuna Ait Bilgiler

 • Kan Grubu Bilgisi

 • Sağlık Raporu

 • Test Sonucu Bilgisi

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sağlık Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık bilgileriniz, Lösev Vakfı tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • İlgili kişinin açık rızası

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Sağlık Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Sağlık bilgileriniz; tarafınızca sunulan basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?


Kişisel verileriniz, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak;Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?


Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak istihdam sözleşmenin bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.


İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?


KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?


Çalışan, yukarıda sayılan haklarını adresine göndereceği elektronik posta ile iletebilir veya yazılı ve ıslak imzalı bir dilekçe ile Lösev Vakfı’na başvurabilir.

Çalışan, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?


Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.10