GÖNÜLLÜ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

Veri Sorumlusu:

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Hastane İktisadi İşletmesi

  Kızılcaşar Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2705 Sokak No:20 İncek Gölbaşı/Ankara

 

Giriş

 

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Hastane İktisadi İşletmesi (“Lösev Hastane İktisadi İşletmesi”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz gönüllülerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Ad

      Soyad

      T.C. Kimlik Numarası

      Doğum Tarihi

      İmza

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı formlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Cep Telefonu Numarası

      Elektronik Posta Adresi

      İkametgah-Posta Adresi

      Diğer Telefon Numara Bilgileri

      İş Telefonu Numarası

      Ev Telefonu Numarası

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı formlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Pozisyon Ünvan Bilgileri

      Özgeçmiş Bilgileri

      Referans Bilgileri

 

Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 

Özlük Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Özlük Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; basılı formlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Kredi Kartı Bilgileri

 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz; basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Diploma Bilgileri

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; basılı formlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

 

Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Kan Grubu Bilgisi

 

Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 

Sağlık Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      İlgilinin açık rızası

 hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Sağlık Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Sağlık bilgileriniz; basılı formlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

      Kişisel verileriniz sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

 

      Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

 

      Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

      KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

      Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve

      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

İlgili Kişi Olarak  Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu [1] aracılığıyla;

      Islak imzalı şekilde ve kimlik fotokopisi ile Kızılcaşar Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2705 Sokak No:20 İncek Gölbaşı/Ankara adresine göndererek,

      Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Lösev Hastane İktisadi İşletmesi’ne bizzat başvurarak,

      Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurmak suretiyle losev@losev.org.tr adresine e-posta göndererek,

Lösev Hastane İktisadi İşletmesi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

 


İlgili kişi başvuru formunun yer alacağı URL veya Hyperlink girilmelidir.