DEVLETE VERİLENLER

LÖSEV Bakanlar Kurulu kararınca
vergi muafiyeti tanınan, kar gözetmeden kamu yararına çalışan
ve devletin sırtındaki yükü paylaşan bir vakıf olmasına karşın;

2007 MALİ YILI İÇERİSİNDE

Stopaj+ Muhtasar Vergisi = 435.927.-YTL

KDV = 151.064.-YTL

SSK = 641.690.YTL

Vakıflar Teftişi = 5.426.YTL

_________

1.234.107.-YTL

Eski TL ile 1 TRİLYON İKİYÜZ OTUZ DÖRT MİLYAR 107 MİLYON ÖDEMİŞTİR.

2008 yılında yapılacak yatırımlara ödenecek
KDV artışı ile bu rakamın 2 TRİLYON TL’i aşması beklenmektedir.

Hâlbuki bu para ile her yıl 2 tane okul, 4 tane konukevi açılabilir.
14 tane
çocuğumuzun daha tamamen parasız tedavisini yapabiliriz.