2022 YILI RAMAZAN AYI ANTALYA İMSAKİYESİ

 

2022 Yılı Ramazan Ayı

il : Antalya

 

2 Nisan 2022 Cumartesi Başlangıç

2 Mayıs 2022 Pazartesi Bitiş

 

2022 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara , İstanbul , İzmir başta olmak üzere tüm illerin Antalya iftar saatleri , Antalya Sahur saatleri , Antalya iftara ne kadar kaldı , Antalya sahura ne kadar kaldı , Antalya Antalya imsak vakti saat kaçta , Antalya teravih saat kaçta okunacak gibi sorularınızın tamamına cevap bulabileceksiniz

Antalya ilimiz için sadece sahur – iftar vakitleri değil Antalya Sabah namazı saati , Antalya Öğlen namazı saati , Antalya ikindi namazı saati yani Antalya iftar saati , ve Antalya yatsı namazı saatinin kaçta olacağını bu sayfamızda bulabilirsiniz. Ramazan sonunda Antalya Bayram Namazı saati bilgileride yine sayfamızda detaylı olarak bulabilirsiniz

 

 

 

 

 

 

Ramazan Ayı Sıkça Sorulan Sorulan Sorular

Herhangi bir yerden koli alıp LÖSEV’e ve lösemili çocuklara iletebilir miyim?


 

Fıtır(Fitre) sadakası nedir ve ne zaman verilir?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21). Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

 

2021 senesi için fitre miktarı ne kadar olmalıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 28,00 TL olarak belirlenmesine karar verildi.
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

 

Fidye nedir, hangi durumlarda gerekir?

Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder. Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397).
Öte yandan Şâfiîlere göre Ramazan ayının kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 364; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 645). Şâfiî mezhebinde fidye ödeme yükümlüğünün ortaya çıktığı bir diğer mesele de gebe ve emzikli kadınlarla ilgilidir. Emzirme ve hamilelik sebebiyle çocuğunun sağlığı hakkında endişe duyan annelerin, oruç tutamadıkları günleri hem kaza etmeleri hem de fidye vermeleri gerekir. Fakat çocuk hakkında değil de kendileri hakkında endişe ederlerse o zaman sadece kaza gerekir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 267). Hac ve umre ile ilgili görevler yerine getirilirken meydana gelen bazı eksiklikler için uygulanması gereken maddi yaptırım da fidye kapsamına girer (Bakara, 2/196). Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da “sadaka-i fıtır” ile aynı miktarı ifade eder. Bu, fidyenin asgari ölçüsüdür. İmkânı olanların daha fazla vermesi daha iyidir (Bakara, 2/184; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270). 
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı
 

Oruç fidyesi kimlere verilebilir?

Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez.
Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır. Yine, bir kimse hanımına zekât, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları veremez. Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı 
 

Zekât nedir?

Zekât dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.
Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.
Zekâtın kimlere verileceği Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılı şekilde açıklanmış (Tevbe, 9/60), nisabı da hadislerde belirtilmiştir (Buhârî, Zekât, 32, 36, 38, 43). Buna göre temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermesi gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 4 vd).
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı
 

Zekât ve fitre, hayır kurumlarına verilebilir mi?

Zekâtın verileceği yerler, Tevbe sûresinin 60. âyetinde belirlenmiştir. Buna göre zekât, ilke olarak fakirlerin ve ihtiyaç sahibi bireylerin hakkıdır. Bu itibarla, belirli şartları taşıyan müslümanların yükümlü oldukları zekât ve fıtır sadakasının, Kur’an-ı Kerim’de belirlenen yerler dışında herhangi bir yere verilmesi veya cami, köprü, yol, okul, su gibi hayır işlerine sarf edilmesi, Hanefîlerce caiz görülmemiştir. Bu esas gözetilmeksizin zekât niyeti ile yapılan ödemeler zekât yerine geçmez. Zekât, kendilerine zekât verilmesi caiz olan kimselere doğrudan teslim edilebileceği gibi, aracı vasıtası ile de ulaştırılabilir. Bu aracının birey olması ile kurum olması arasında fark yoktur. Buna göre hayır kurumu veya sivil toplum kuruluşu, toplayacağı zekâtları Kur’an’da belirlenen yerlere/fakir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorsa aracı konumunda olan bu kuruluşlara zekât emanet edilebilir.
Zekâtı hak sahiplerine ulaştırmayıp, inşaat, aydınlatma, büro masrafları gibi genel hizmetleri içinde değerlendirecek olan kuruluşlara ise zekât verilmez.
Halka hizmet veren bu gibi kurumların varlıklarını sürdürmeleri için desteklenmeleri önemlidir. Ancak bu, zekât dışında gönüllü yardımlar yolu ile yapılmalıdır. Bunun yanında kamusal ve bireysel denetimler de ihmal edilmemelidir.
Kaynak: Diyanet İşleri BaşkanlığıHerhangi bir yerden alacağınız koli veya ürünleri LÖSEV’e iletebilirsiniz. Ancak, LÖSEV bünyesinde dağıtımı gerçekleşen kolilerde yer alan tüm ürünlerin analizleri yapılmakta ve lösemili ve kanserli çocuk ve hastaların tüketimine uygun olduğu onaylanmaktadır. Dışarıdan alınan pek çok pakette bulunan gazlı içecekler, hazır toz yiyecekler veya toksik oranı yüksek gıdalar hastalarımız tarafından tüketilememektedir. Dolayısıyla LÖSEV’in denetleyerek hazırlamış olduğu gıda paketlerini tercih etmeniz lösemili ve kanserli çocuklarımız ile hastalarımız için daha sağlıklı olacaktır. LÖSEV Ramazan Paketlerimiz için lütfen tıklayınız...

 

 

 

Adana ili 2022 İmsakiyesi

Çankırı ili 2022 İmsakiyesi

İzmir ili 2022 İmsakiyesi

Rize ili 2022 İmsakiyesi

Karaman ili 2022 İmsakiyesi

Adıyaman ili 2022 İmsakiyesi

Çorum ili 2022 İmsakiyesi

Kars ili 2022 İmsakiyesi

Sakarya ili 2022 İmsakiyesi

Kırıkkale ili 2022 İmsakiyesi

Afyonkarahisar ili 2022 İmsakiyesi

Denizli ili 2022 İmsakiyesi

Kastamonu ili 2022 İmsakiyesi

Samsun ili 2022 İmsakiyesi

Batman ili 2022 İmsakiyesi

Ağrı ili 2022 İmsakiyesi

Diyarbakır ili 2022 İmsakiyesi

Kayseri ili 2022 İmsakiyesi

Siirt ili 2022 İmsakiyesi

Şırnak ili 2022 İmsakiyesi

Amasya ili 2022 İmsakiyesi

Edirne ili 2022 İmsakiyesi

Kırklareli ili 2022 İmsakiyesi

Sinop ili 2022 İmsakiyesi

Bartın ili 2022 İmsakiyesi

Ankara ili 2022 İmsakiyesi

Elazığ ili 2022 İmsakiyesi

Kırşehir ili 2022 İmsakiyesi

Sivas ili 2022 İmsakiyesi

Ardahan ili 2022 İmsakiyesi

Antalya ili 2022 İmsakiyesi

Erzincan ili 2022 İmsakiyesi

Kocaeli ili 2022 İmsakiyesi

Tekirdağ ili 2022 İmsakiyesi

Iğdır ili 2022 İmsakiyesi

Artvin ili 2022 İmsakiyesi

Erzurum ili 2022 İmsakiyesi

Konya ili 2022 İmsakiyesi

Tokat ili 2022 İmsakiyesi

Yalova ili 2022 İmsakiyesi

Aydın ili 2022 İmsakiyesi

Eskişehir ili 2022 İmsakiyesi

Kütahya ili 2022 İmsakiyesi

Trabzon ili 2022 İmsakiyesi

Karabük ili 2022 İmsakiyesi

Balıkesir ili 2022 İmsakiyesi

Gaziantep ili 2022 İmsakiyesi

Malatya ili 2022 İmsakiyesi

Tunceli ili 2022 İmsakiyesi

Kilis ili 2022 İmsakiyesi

Bilecik ili 2022 İmsakiyesi

Giresun ili 2022 İmsakiyesi

Manisa ili 2022 İmsakiyesi

Şanlıurfa ili 2022 İmsakiyesi

Osmaniye ili 2022 İmsakiyesi

Bingöl ili 2022 İmsakiyesi

Gümüşhane ili 2022 İmsakiyesi

Kahramanmaraş ili 2022 İmsakiyesi

Uşak ili 2022 İmsakiyesi

Düzce ili 2022 İmsakiyesi

Bitlis ili 2022 İmsakiyesi

Hakkari ili 2022 İmsakiyesi

Mardin ili 2022 İmsakiyesi

Van ili 2022 İmsakiyesi

 

Bolu ili 2022 İmsakiyesi

Hatay ili 2022 İmsakiyesi

Muş ili 2022 İmsakiyesi

Yozgat ili 2022 İmsakiyesi

 

Burdur ili 2022 İmsakiyesi

Isparta ili 2022 İmsakiyesi

Nevşehir ili 2022 İmsakiyesi

Zonguldak ili 2022 İmsakiyesi

 

Bursa ili 2022 İmsakiyesi

Mersin ili 2022 İmsakiyesi

Niğde ili 2022 İmsakiyesi

Aksaray ili 2022 İmsakiyesi

 

Çanakkale ili 2022 İmsakiyesi

İstanbul ili 2022 İmsakiyesi

Ordu ili 2022 İmsakiyesi

Bayburt ili 2022 İmsakiyesi