BAĞIŞ YAP Lösev - Lösante
Lösev | Lösemili Çocuklar Vakfı


Ramazan Ayı Sıkça Sorulan Sorulan Sorular

Herhangi bir yerden koli alıp LÖSEV’e ve lösemili çocuklara iletebilir miyim?

Herhangi bir yerden alacağınız koli veya ürünleri LÖSEV’e iletebilirsiniz. Ancak, LÖSEV bünyesinde dağıtımı gerçekleşen kolilerde yer alan tüm ürünlerin analizleri yapılmakta ve lösemili ve kanserli çocuk ve hastaların tüketimine uygun olduğu onaylanmaktadır. Dışarıdan alınan pek çok pakette bulunan gazlı içecekler, hazır toz yiyecekler veya toksik oranı yüksek gıdalar hastalarımız tarafından tüketilememektedir. Dolayısıyla LÖSEV’in denetleyerek hazırlamış olduğu gıda paketlerini tercih etmeniz lösemili ve kanserli çocuklarımız ile hastalarımız için daha sağlıklı olacaktır. LÖSEV Ramazan Paketlerimiz için lütfen tıklayınız...

 

Fıtır(Fitre) sadakası nedir ve ne zaman verilir?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21). Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

 

2022 senesi için fitre miktarı ne kadar olmalıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40,00 TL olarak belirledi.
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

 

Fidye nedir, hangi durumlarda gerekir?

Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder. Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397).
Öte yandan Şâfiîlere göre Ramazan ayının kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 364; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 645). Şâfiî mezhebinde fidye ödeme yükümlüğünün ortaya çıktığı bir diğer mesele de gebe ve emzikli kadınlarla ilgilidir. Emzirme ve hamilelik sebebiyle çocuğunun sağlığı hakkında endişe duyan annelerin, oruç tutamadıkları günleri hem kaza etmeleri hem de fidye vermeleri gerekir. Fakat çocuk hakkında değil de kendileri hakkında endişe ederlerse o zaman sadece kaza gerekir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 267). Hac ve umre ile ilgili görevler yerine getirilirken meydana gelen bazı eksiklikler için uygulanması gereken maddi yaptırım da fidye kapsamına girer (Bakara, 2/196). Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da “sadaka-i fıtır” ile aynı miktarı ifade eder. Bu, fidyenin asgari ölçüsüdür. İmkânı olanların daha fazla vermesi daha iyidir (Bakara, 2/184; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270). 

Oruç fidyesi kimlere verilebilir?

Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez.
Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır. Yine, bir kimse hanımına zekât, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları veremez. Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı 
 

Zekât nedir?

Zekât dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.
Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.
Zekâtın kimlere verileceği Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılı şekilde açıklanmış (Tevbe, 9/60), nisabı da hadislerde belirtilmiştir (Buhârî, Zekât, 32, 36, 38, 43). Buna göre temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermesi gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 4 vd).
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı
 

Zekât ve fitre, hayır kurumlarına verilebilir mi?

Zekâtın verileceği yerler, Tevbe sûresinin 60. âyetinde belirlenmiştir. Buna göre zekât, ilke olarak fakirlerin ve ihtiyaç sahibi bireylerin hakkıdır. Bu itibarla, belirli şartları taşıyan müslümanların yükümlü oldukları zekât ve fıtır sadakasının, Kur’an-ı Kerim’de belirlenen yerler dışında herhangi bir yere verilmesi veya cami, köprü, yol, okul, su gibi hayır işlerine sarf edilmesi, Hanefîlerce caiz görülmemiştir. Bu esas gözetilmeksizin zekât niyeti ile yapılan ödemeler zekât yerine geçmez. Zekât, kendilerine zekât verilmesi caiz olan kimselere doğrudan teslim edilebileceği gibi, aracı vasıtası ile de ulaştırılabilir. Bu aracının birey olması ile kurum olması arasında fark yoktur. Buna göre hayır kurumu veya sivil toplum kuruluşu, toplayacağı zekâtları Kur’an’da belirlenen yerlere/fakir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorsa aracı konumunda olan bu kuruluşlara zekât emanet edilebilir.
Zekâtı hak sahiplerine ulaştırmayıp, inşaat, aydınlatma, büro masrafları gibi genel hizmetleri içinde değerlendirecek olan kuruluşlara ise zekât verilmez.
Halka hizmet veren bu gibi kurumların varlıklarını sürdürmeleri için desteklenmeleri önemlidir. Ancak bu, zekât dışında gönüllü yardımlar yolu ile yapılmalıdır. Bunun yanında kamusal ve bireysel denetimler de ihmal edilmemelidir.

Iphone telefonumdan neden mobil bankacılıktan bağıs yapamıyorum

IOS (Apple) işletim sistemi kullanan değerli gönül dostlarımızın dikkatine; Cep telefonunuzda kullandığınız yazılımla alakalı olarak telefonlarınızda bulunan “interaktif bankacılık” uygulamaları üzerinden maalesef bağış yapılamamaktadır. Tüm bağış yöntemlerimiz için lütfen www.losev.org.tr/bagis sayfamızı ziyaret ediniz.

Banka üzerinden bağış yapmak için kullanılabilecek yöntemler

 
SIRA NO BANKA ADI  BAĞIŞ EKRANLARI BANKALARIN İNTERNET SİTESİNDEN BAĞIŞ CEP TELEFONU UYGULAMALARIN DAN BAĞIŞ ATM'DEN BAĞIŞ EKRANI (HESAP NO VE İBAN İLE YAPILABİLİYOR) TELEFON BANKACILIĞI
1 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. VAR VAR VAR (ANDROİD-APPLE) VAR VAR
2 HALKBANK VAR VAR VAR (ANDROİD) VAR VAR
3 ICBC TURKEY BANK A.Ş. VAR VAR VAR (ANDROİD) HAVALE -EFT OLARAK YOK
4 QNB FİNANSBANK VAR VAR VAR (ANDROİD) HAVALE -EFT OLARAK VAR
5 ODEABANK VAR VAR VAR (ANDROİD) HAVALE -EFT OLARAK YOK
6 ŞEKERBANK VAR VAR VAR (ANDROİD) HAVALE -EFT OLARAK VAR
7 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. VAR VAR VAR (ANDROİD-APPLE) VAR VAR
8 ING BANK VAR VAR VAR (ANDROİD) VAR VAR
9 TEB VAR VAR VAR (ANDROİD-APPLE) VAR VAR
10 DENİZBANK YOK VAR VAR (ANDROİD) HAVALE -EFT OLARAK VAR
11 ZİRAAT BANKASI VAR  VAR VAR (ANDROİD-APPLE) VAR VAR
12 VAKIFBANK VAR  VAR VAR (ANDROİD) VAR VAR
13 AKBANK VAR VAR VAR (ANDROİD) VAR VAR
14 GARANTİ BANKASI VAR VAR VAR (ANDROİD-APPLE) VAR VAR