BAĞIŞ YAP Lösev - Lösante
Lösev | Lösemili Çocuklar Vakfı

SAĞLIKLI YARINLAR İÇİN GÜVENLİ GIDA TÜKETELİM

LÖSEV 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü Anket Sonuçları

Her yıl BM Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde kutlanan 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü kapsamında gıda kaynaklı biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelere dikkat çekilmektedir. Bu çerçevede gıda kaynaklı risklerin tespit edilmesi, önlenmesi ve yönetilmesine olan ihtiyaç, gıda güvencesinin temini, ekonomik refah, tarım, pazara erişim, turizm ile sürdürülebilir kalkınma konularının tartışılması hedeflenir ve bu hususta dünya kamuoyu bilinçlendirme kampanyası yürütülür.

Dünya Sağlık Örgütü'nün, gıda kaynaklı hastalıkların tahmini global yıkımı ile ilgili yayınladığı rapora göre, dünyada her yıl ortalama 600 milyon kişide kimyasallar, bakteri, virüs, parazit ve toksin gibi maddelerle bulaşan gıdaların tüketilmesi sonucunda gıda zehirlenmesi vakası yaşanmakta olup; yeryüzündeki her 10 kişiden birisinin tehlikeyle bulaşık gıda tüketmek zorunda kalması dolayısıyla tıbbi tedaviye ihtiyaç duyar hale geldiği görülmektedir. Güvenli olmayan gıdalar, çok sayıda hastalığa neden olan bakteri, virüs, parazit ya da kimyasal ve fiziksel tehlikeler dolayısıyla mide, bağırsak enfeksiyonlarından başlayıp, kansere kadar varan 200’den fazla hastalığa yol açabilmektedir.

LÖSEV, Lösemili Çocuklar Vakfı olarak, her bireyin güvenli, besleyici ve yeterli besin maddelerine erişiminin temel insani bir hak olarak görülmesi gerektiği ilkesini benimseyerek ve “Gıda Güvenliği Herkesin Sorumluluğudur” mottosuyla hareket ederek, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü farkındalık kampanyasına bizler de katıldık ve bu konuya dikkat çekmek için bir anket çalışması gerçekleştirdik.

Gıda güvenliği bilinç düzeyi araştırması kapsamında yapılan bu çalışmadan; besinlerdeki kimyasal kalıntıların oluşturacağı riskler ve katkı maddesi kullanılmamış ürünlerin tercihi hususunda ise farkındalık düzeyin beklenen seviyede olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan ürünlerin organik olup olmadığına dair bilinç seviyesinin de düşük olduğu gözlemlenmiştir.

 

Gıda güvenliği bilinç düzeyi araştırması kapsamında yapılan bu çalışmadan, GDÖ’lü ürünler ve sağlık üzerindeki etkileri, besinlerdeki kimyasal kalıntıların oluşturacağı riskler ve hastalıklar ile gıdalardaki katkı maddeleri ve organik ürünlere ilişkin olarak toplumun, özellikle de okullardaki öğretmen ve eğitimcilerin yeterli oranda bilgi sahibi olmadıkları, daha fazla araştırma ve toplantılar yapılarak somut sonuçlar ortaya koymak gerektiği, kamuoyunun ise iyi ve doğal tarım, organik üretim, katkısız besinler hakkında daha etkili bir şekilde bilinçlendirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.

 

 

Anket sonuçlarının detayları için tıklayınız.