BAĞIŞ YAP Lösev - Lösante
Lösev | Lösemili Çocuklar Vakfı


Aydınlatma Metni
 Veri Sorumlusu: Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı
                                  Turgutlu Sokak No: 30 Gaziosmanpaşa / ANKARA
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (“LÖSEV”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca vakıf amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Vakıf faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:
 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. Aile Bireylerine Ait Bilgiler
 4. Mali Veriler
 5. Özlük Verileri
 6. Diğer Veriler
Veri Kategorisi Kimlik Bilgileri
Açıklama Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.
Kimden toplanır? Kimlik bilgilerini; bağışçılarımızdan, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, hasta ve hasta yakınlarımızdan, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, müşterilerimizden, tüketicilerimizden ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerik İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, araç plaka bilgisi ve kimlik fotokopisi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Bağışçılarımızın kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve bağışçılara bağış makbuzu düzenlenmesi amacıyla toplamaktayız.
Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.
 
Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.
 
Hasta ve hasta yakınlarımızın kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve sağlık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.
 
Müşterilerimizin kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve destek hizmeti sağlamak amacıyla toplamaktayız.
 
Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin kimlik bilgilerini, ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
 
Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız.
 
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Vakıf ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız. 
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar, telefon ve GSM vasıtasıyla toplamaktayız.
 
Veri Kategorisi İletişim Bilgileri
Açıklama Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.
Kimden toplanır? Kimlik bilgilerini; bağışçılarımızdan, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, hasta ve hasta yakınlarımızdan, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, tüketicilerimizden ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerik Elektronik posta adresi, ikametgah adresi, ev telefonu numarası, ev faksı numarası, cep telefonu numarası gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Bağışçılarımızın iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve yapılan bağış hakkında bilgilendirme yapılması gibi amaçlarla toplamaktayız.
 
Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.
 
Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.
 
Hasta ve hasta yakınlarımızın iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve sağlık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.
 
Müşterilerimizin iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve destek hizmeti sağlamak amacıyla toplamaktayız.
 
Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin iletişim bilgilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
 
Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de iletişim bilgilerini toplamaktayız.
 
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Vakıf ilkelerimiz gereğince iletişim bilgilerini toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar, telefon ve GSM vasıtasıyla toplamaktayız.
 
Veri Kategorisi Aile Bireylerine Ait Bilgiler
Açıklama İlgili kişinin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.
Kimden toplanır? Aile bireylerine ait verileri; çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, hasta ve hasta yakınlarımızdan toplamaktayız.
İçerik Aile bireylerinin ismi, soy ismi, T.C. kimlik numarası, fotoğrafı, medeni durum bilgisi, ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, faks numarası, ev telefonu numarası, posta ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Çalışan adaylarımızın aile bireylerine ait bilgilerini iş başvurularını değerlendirmek için toplamaktayız.
 
Çalışanlarımızın aile bireylerine ait bilgileri çalışma ve sosyal güvenlik. mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.
 
Hasta ve hasta yakınlarımızın aile bireylerine ait bilgileri tabi olduğumuz mevzuat gereği ve sağlık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
 
Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de aile bireylerine ait bilgileri toplamaktayız.
 
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Vakıf ilkelerimiz gereğince örneğin; acil durumlarda iletişime geçmek gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar, telefon ve GSM vasıtasıyla toplamaktayız.
 
Veri Kategorisi Mali Veriler
Açıklama Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.
Kimden toplanır? Mali bilgileri; bağışçılarımızdan, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, hasta ve hasta yakınlarımızdan, iş bağlantılarımızdan, müşterilerimizden ve tüketicilerimizden toplamaktayız.
İçerik Ücret, maaş, banka hesap, kredi kartı, fatura bilgileri ve vergi numarası gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Bağışçılarımızın mali bilgilerini sponsorluk faaliyeti kapsamında toplamaktayız.
 
Gerek çalışanlarımızın gerekse de çalışan adaylarımızın mali bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.
 
Hasta ve hasta yakınlarımızın mali bilgilerini fatura düzenlenmesi amacıyla toplamaktayız.
 
Müşteri, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin mali bilgilerini ise ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
 
Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de mali bilgileri toplamaktayız.
 
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Vakıf ilkelerimiz gereğince örneğin; iş birliği yaptığımız banka veya diğer finansal kurumların sağladığı kampanyalara veya promosyonlara çalışanlarımızı dahil etmek gibi amaçlarla mali bilgileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar, telefon ve GSM vasıtasıyla toplamaktayız.
 
Veri Kategorisi Özlük Verileri
Açıklama İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.
Kimden toplanır? Özlük verilerini; çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.
İçerik Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, öz geçmiş, eğitim durumu, çalışan hakkında yapılan resmi yazışmalar, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, sağlık raporu, adli sicil kaydı, engelli raporu, periyodik muayene raporu, eski hükümlü raporu, askerlik durum bilgisi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Çalışanların ve çalışan adaylarının verilerini kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, tabi olduğumuz mevzuat ve meşru menfaatlerimiz gereği toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
 
Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de özlük bilgileri toplamaktayız.
 
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Vakıf ilkelerimiz gereğince örneğin; çalışan adaylarını uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar, telefon ve GSM vasıtasıyla toplamaktayız.
 
Veri Kategorisi Diğer Veriler
Açıklama Vakıf faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.
Kimden toplanır? Bu verileri; bağışçılarımızdan, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, hasta ve hasta yakınlarımızdan, iş bağlantılarımızdan ve müşterilerimizden toplamaktayız.
İçerik İmza, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, cihaz bilgileri ve erişim kayıtları, İSG uygunluk bilgileri, şikayet ve firma iletişim süreçlerinde toplanan verilerdir.
Verinin toplanma amacı Çalışanlara ait veriler istihdam ve hizmet sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (maaş ödemesi vb.) alınmaktadır.
 
Ayrıca, güvenliği sağlamak amacıyla bu verileri toplamaktayız.
 
Hasta ve hasta yakınlarına ait veriler tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetilmesi ve benzeri amaçlar kapsamında toplanmaktadır.
 
Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
 
Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de bu bilgileri toplamaktayız.
 
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Vakıf ilkelerimiz gereğince örneğin; verilen hizmetin kalitesini arttırmak gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar, telefon ve GSM vasıtasıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor muyuz?

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri, yasal düzenlemeler kapsamında, dönemsel olarak veya talep üzerine mevzuatta açıkça yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.
Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.
Bunun dışında, kişisel verileriniz, Vakıf bünyesinde ve Vakıf’a bağlı iktisadi işletmeler arasında ve iş bağlantıları (yükleniciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları vs.) ile hizmet kalitesini arttırmak amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;
 • Açık rızanızın bulunduğu,
 • KVKK’de öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
 • KVKK’de öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu
hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.
Örneğin, Kanser Kaderimiz Olmayacak gibi uluslararası projelerin efektif bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla kişisel verilerinizi, ilgili ülkede yeterli korumanın bulunması halinde Kurul’un iznine tabi olmaksızın, söz konusu korumanın bulunmaması durumunda ise Kurul’un izniyle ve ilgili ilişkinin gerektirdiği amaçlarla sınırlı olarak rızanızı almaksızın yurtdışına aktarabiliriz.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:
 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi durumlar gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay-1 yıl gibi bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz derhal veya en geç 30 gün içerisinde silinir.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kurul’un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, kimliğinizi doğrulayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı kopyası vb.) losev@losev.org.tr  kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta veya Turgutlu Sokak No: 30 Gaziosmanpaşa / ANKARA adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.
İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile İlgili Daha Detaylı Bilgiyi Nasıl Alabilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi için Lösemili Çocuklar Eğitim ve Araştırma Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı www.losev.org.tr adresinden inceleyebilirsiniz.