BAĞIŞ YAP Lösev - Lösante
LÖSEV Gönüllü Kayıt
Gönüllü üye olabilir miyim?
T.C No/ID Number::

Ad/ Name:

Soyad/ Surname:

Email/ Email:

Doğum Tarihi/ Date of Birth:

Kan Grubunuz/ Blood Type:
(Kan Gönüllüsü Olmak İstiyorsanız// If you wish to be blood donor))

LÖSEV GÖNÜLLÜ TAAHHÜTNAMESİ
  • LÖSEV’de bana ihtiyaç olan alanlarda gönüllü olarak çalışmayı aşağıdaki şartlarla kabul ediyorum/ I accept to work voluntarily in areas that need me at LÖSEV, on the following conditions:
  • Belirlenen çalışma saatleri içinde gönüllü çalışmamı gerçekleştireceğimi ve bu çalışmam karşılığında LÖSEV’den herhangi bir hak ve ücret talep etmeyeceğimi,/ I will perform my volunteer work within the specified working hours and will not make any claims or request fees from LÖSEV in return for this work,
  • Gönüllü çalışmam sırasında LÖSEV bana aktarılan, LÖSEV tarafından belirlenen ilke ve kurallara uyacağımı,/ I will comply with the LÖSEV principles and rules that are shared with me for the duration of my volunteer work,
  • LÖSEV çatısı altında hiçbir zaman dil, din, ırk, siyasi düşünce, etnik köken vb. hakkında ayrıştırıcı söylem ve eylemlerden daima uzak duracağımı,/ Within Lösev, I will always stay away from discriminatory discourses and actions concerning language, religion, race, political opinion, ethnic origin etc.
  • LÖSEV adını kullanarak kişisel çıkar sağlamayacağımı, hediye ve adıma bağış kabul etmeyeceğimi,/ I will not derive personal benefits by using the name LÖSEV, and will not accept gifts or donations under any condition,
  • Gönüllü çalışmalarımda LÖSEV’in onayı olmayan şekilde hareket etmeyeceğimi,/ In the duration of my volunteering at LÖSEV, I will not act in non-compliance with LÖSEV principles,
  • Ücretsiz olan LÖSEV yayınlarını, üçüncü kişilere para karşılığında satmayacağımı,/ I will not sell LÖSEV publications, which are free of charge, to third parties,
  • Gönüllü çalışmam sırasında olası uğradığım/sebep olduğum zarardan şahsi olarak sorumlu olduğumu,/ I will be personally responsible for any possible damage I have suffered / caused during my volunteer work
  • Gönüllülük çalışmalarımı sürdürürken bana çalışmalarda eşlik eden sorumluların yönlendirmeleri ile yardımlarımı sağlayacağımı/ As I continue my volunteering activities, I will provide my assistance in accordance with the guidance of the LÖSEV staff in charge who accompany me in my volunteering work.

Aksi hal, davranış ve eylemlerimde LÖSEV Gönüllüsü olmaktan çıkarılmayı kabul ediyorum./ I agree to be dismissed from being a LÖSEV Volunteer upon my inappropriate behavior and actions.