BAĞIŞ YAP Lösev - Lösante
Lösev | Lösemili Çocuklar Vakfı


Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Üstün EZER
KURUCU, YÖNETİM KURULU VE MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI
İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Dr. Üstün EZER, 1981 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ( Pediatri)  uzmanlık ihtisasını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocukluk Kan Hastalıkları ( Pediatrik Hematoloji )  ikinci yan dal ihtisasını da yine  Gazi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak  Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı  unvanını aldı.

Mesleğine Kastamonu Küre ilçesinde başladıktan sonra sırasıyla Kırklareli , Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi ve SSK Dışkapı çocuk hastanesinde Baş Asistan olarak görev yaptı.  Kemik İliği Nakil Sorumluluğu  , Kan Bankası uzmanlığı , Terapötik Aferez eğitim ve sertifikaları bulunan Dr. Üstün Ezer halen Lösante Hastanesi Pediatrik Hematoloji ve Kemik İliği Nakil ünitelerinden görev yapmaktadır.

Dr. Ezer, öğretmen olan annesi ve babası tarafından öğretilen ülkesi , milleti ve bayrağı için sevgi ve idealizmi ile büyüdü. ATATÜRK ilke ve inkılaplarından bir an bile taviz vermeden her zaman bireysel çözümler yerine kalıcı eser ve çözümleri hayata geçirdi.

Lösemili çocukların sosyal sorunları karşısında 1998 yılında bir grup arkadaşıyla LOSEV Lösemili Çocuklar Vakfı'nı kurdu. Üstün Ezer, LÖSEV – LÖSANTE kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve LÖSANTE Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanıdır.  Ulusal ve uluslararası pek çok tıbbi  yayını ve proje yönetimi vardır. 2017 yılında WOC ve UNICEF USA tarafından düzenlenen törende Çocuk (NOBEL ) ÖDÜLÜNÜ aldı.

Halen lösemi ve kanser araştırma gruplarında yer almakta ve bu alanda yoğun çalışmalar yürütmektedir. Evli ve ikiz kız çocuk babasıdır.
Prof. Dr. A. Emin KÜREKCİ
YÖNETİM KURULU VE MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ
 
Prof.Dr.Emin KÜREKCİ, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATF)  1986 yılında mezun oldu. Ardından İhtisasını Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde  1989-1993 yılları arasında, 2. İhtisasını ise  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1998-2000 yılları arasında tamamladı.
 
2000-2014 yılları arasında Prof. Dr. GATF Çocuk Hematoloji BD Bşk. olarak akademik kariyerini sürdüren Prof.Dr.Emin KÜREKÇİ’nin uzmanlık alanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Hematoloji’dir. Özel ilgi alanı ise Kemik İliği/Kök Hücre Transplantasyonu’dur.
 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, LÖSANTE Lösemili Çocuklar Hastanesi’nin ardından halen Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde görevine devam etmektedir.
 
Prof. Dr. Emin KÜREKÇİ, LÖSEV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyesidir.
Dr. Ahmet ZAFER ERGÜN
MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ
 
1946 yılında Kastamonu’nun Taşköprü İlçesi’nde doğan Dr. Ahmet Zafer ERGÜN, Ankara Cumhuriyet Lisesi’ni tamamladı. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
 
SSK Okmeydanı Hastanesi Dahiliye Bölümü’nde, Kastamonu Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. 1981-2003 yılları arasında SSK Kastamonu Hastanesinde Dahiliye Uzmanı ve Baştabip olarak çalıştı. LÖSANTE Hastanesi’nde Sağlık İşleri Koordinatörü olarak görev yaptı. Kastamonu’da Özel Bir Hastanede halen İşyeri Hekimi olan Dr. Ahmet Zafer ERGÜN, Kastamonu Kent Konseyi Başkanıdır.
 
Kastamonu ve Çankırı Tabip Odası Kurucusu olup, 3 ayrı dönemde Başkanlığını yürüttü. Çeşitli spor kulüplerinin ve müzik derneklerinin kurucusudur.
 
Kurulduğundan bu yana LÖSEV’li olan Dr. Ahmet Zafer ERGÜN, LÖSEV Mütevelli Heyeti Üyesidir.
Hülya ÜNVER
YÖNETİM KURULU VE MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ
GENEL KOORDİNATÖR
 
1972 Adana - Ceyhan doğumlu Hülya ÜNVER, 1988 yılında Ankara Deneme Lisesi’nden, 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nden mezun oldu. 2003’te Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. 2014 yılında Harvard Kennedy School - Strategic Management for Leader of Non-Governmental Organizations kursunu başarıyla tamamladı.
 
1989 yılında iş hayatına atılan Hülya ÜNVER, farklı sektörlerde edindiği tecrübelerini ve Hizmet Sektörü anlayışını 1998 yılında LÖSEV’de göreve başlayarak Sivil Toplum Kuruluşu çatısı altına taşıdı. Dezavantajlı yoksun insanların da yüksek kalitede ve insanca hizmet alma hakkı olduğu düşüncesini LÖSEV’de hayata geçirme fırsatı buldu.
 
Halkla ilişkiler, Aktif İletişim, Sosyal Hizmetler, İdari İşler, Kurumsal İletişimler, Bilgi İşlem, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Medya, Ticaret, Üretim ve Pazarlama, Yetişkin Eğitimi, İnsan Kaynakları, Reklam ve Tanıtım, Tasarım konularında uzmanlaştı.
 
2000 yılından itibaren LÖSEV Genel Koordinatörlük görevini yürüten Hülya ÜNVER, LÖSEV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyesidir.
Murat DİNLER
MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ
 
1961 yılında Ankara’nın Güdül İlçesi Hacılar Köyü’nde doğan Murat DİNLER, 1985 – 2008 yılları arasında özel sektörde görev yaptı ve emekli oldu.
 
Oğlu Ufuk’u lösemi nedeniyle kaybeden Murat Dinler, başka Ufuklar ölmesin diye halen aktif olarak çalışmaktadır.
 
1998 yılında kurulan LÖSEV’’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat DİNLER, halen LÖSEV Mütevelli Heyeti Üyesidir. 
Av. Rıdvan ERGÜN
MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ
 
1967 yılında doğan Rıdvan ERGÜN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
 
Halen Kastamonu'da Serbest Avukatlık yapmakta olup, LÖSEV Mütevelli Heyeti Üyesidir.
Nurcan VELDET
MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ
MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
 
1964 yılında Afyon’da doğan Nurcan VELDET, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu.
 
Nurcan VELDET, 1987--2000 yılları arasında Özel Sektörde özellikle Muhasebe, personel, bütçe gibi alanlarda yoğunlukla çalıştı.
 
2000 yılında itibaren LÖSEV Ailesine katılan Nurcan VELDET, LÖSEV bünyesinde farklı sorumluluk ve pozisyonlarda görev aldı.
 
Halen LÖSEV’de Mali İşler Koordinatörü olarak çalışan Nurcan VELDET, LÖSEV Mütevelli Heyeti Üyesidir.
Ergin BATTAL
YÖNETİM KURULU VE MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ
LÖJANS KOORDİNATÖRÜ
 
1986 yılında Karabük’te doğan Ergin BATTAL, 2001 yılında eğitim hayatı sırasında kazandığı lösemi piyangosu ile hayatına farklı bir açıdan bakmak zorunda kalmışken bu süreçte yanında olan LÖSEV ile tanıştı. Aynı yıl içerisinde bu zorlu savaşı kazanarak, hayata tekrar merhaba dedi.

Uzun bir süre freelance olarak çeşitli projelerde çalıştı. 2008 yılında LÖSEV'le kopmayan bağını daimi kılarak, aynı mücadelede rol almak ve kardeşleri için bir şeyler yapabilmek adına LÖJANS’ta Grafik Tasarımcı olarak göreve başladı.

Sayısız tasarım ve kampanyalarda rol aldığı LÖJANS Koordinatörü görevinin yanı sıra Ergin BATTAL, 2017 yılından itibaren LÖSEV Yönetim Kurulu Üyesidir.
Alev ÜNVERDİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SATINALMA KOORDİNATÖRÜ
 
1982 yılında Ankara’da doğan Alev ÜNVERDİ, İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Bölümü’nden 2003 yılında, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. 2004 yılında LÖSEV Ailesine katılan Alev ÜNVERDİ, üst yönetim Yönetici Asistanlığı, ardından Yapı İşleri İdari Koordinatörü görevlerinde bulundu. LÖSEV’de uzun yıllar Halkla ilişkiler, İdari İşler, İnsan Kaynakları gibi alanlarda hizmet veren Alev ÜNVERDİ, LSV Okulları, Lösemili Çocuklar Köyü, Akıllı Çocuk Dünyası, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi projelerinde İdari Koordinatörlük göreviyle aktif yer aldı. 2016 yılından itibaren LÖSEV Satınalma Koordinatörü görevini yeni proje ve çalışmalarla yürüten Alev ÜNVERDİ, LÖSEV Yönetim Kurulu Üyesidir.