BAĞIŞ YAP Lösev - Lösante
Lösev | Lösemili Çocuklar Vakfı


Yönetim

ZUHAL ÖN
MARMARA BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
 
1962 yılında Şanlıurfa’da doğan Zuhal ÖN, babasının subay olması nedeniyle ilk öğrenimini farklı illerde tamamladı ve İzmir Kız Lisesi’nde parasız yatalı olarak eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Maliye Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu.
 
1985 yılında Kamu Kurumu’nda çalışmaya başladı ve çeşitli illerde görev yaptıktan sonra 2006 yılında emekli oldu.
 
2007 yılından itibaren LÖSEV Ailesine katılan Zuhal ÖN, halen LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

NURGÜL ÇELEBİ
GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI

1976 yılında İstanbul’da doğan Nurgül ÇELEBİ,  1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Büro Yönetimi Bölümü’nden, 2001 yılında ise Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.
 
Mesleki kariyerine Kamu Kurumu’nda başladı.
 
2002 yılından itibaren LÖSEV Ailesine katılan Nurgül ÇELEBİ,  Hasta Danışma Hizmetleri, İdari İşler Koordinatörlüğü, Kurumsal İletişimler Koordinatörlüğü gibi pek çok alanda yöneticilik pozisyonunda görev aldı.
 
Nurgül ÇELEBİ, halen LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.


DR. JÜLİDE ARİFOĞLU AKAY
ÜLKE SOSYAL HİZMETLER GENEL KOORDİNATÖRÜ

1990 yılında İstanbul’da doğan Dr. Jülide Arifoğlu AKAY, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Medical University "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov " – Tıp Fakültesi – Yüksek Lisans programından 2016 yılında Tıp Doktoru olarak mezun oldu.

Bulgaristan’ın Varna kentinde farklı kliniklerde 2 yıl görev yaptı. Dil eğitimi için Polonya’da bulundu. Ardından Türkiye’de Sağlık Turizmi alanında ve hastane çalıştı.

Medikal makale ve yeni tedavi yöntemlerini, sosyal hizmetler çalışmalarını, Türkiye ve dünya genelinde hasta hakları, sosyal haklar ve çocuk hakları ile ilgili çalışmaları yakından takip etmektedir.

Haziran 2021 tarihinde LÖSEV Ailesine katılan Dr.Jülide Arifoğlu AKAY, halen LÖSEV Ülke Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.


VİLDAN TAN
İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRÜ

1975 yılında Erzurum’un Şenkaya ilçesinde doğan Vildan TAN, ilk, orta ve lise eğitimini 1992 yılında Şenkaya’da tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu.
 
1997-2001 yılları arasında Kamu Kurumunda çalıştı. 2001 yılında itibaren Özel Sektörde yoğunluğu insan kaynakları olmak üzere farklı rol ve pozisyonlarda yer aldı. Uzun yıllar insan kaynakları yöneticiliğinin farklı kademelerinde kariyerini sürdüren Vildan TAN, çeşitli iş kollarında insan kaynakları yapılandırma, süreç yönetimi ve geliştirme konularında görev yaptı.
 
Kurumsal gelişim, eğitim, öğrenme, kalite sistemleri, idari süreçler, kurumsal iletişim, tanıtım gibi alanlarda da çalıştı, ulusal/uluslararası ölçekte birçok liderlik, mesleki gelişim eğitimlerine katıldı ve temsil görevlerinde bulundu.


Mayıs 2019 tarihinden itibaren LÖSEV Ailesine katılan Vildan TAN, halen LÖSEV İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

DR. ARZU CELALİFER EKİNCİ
ULUSLARARASI İLETİŞİMLER KOORDİNATÖRÜ

1977 yılında Tahran’da doğan Dr. Arzu Celalifer EKİNCİ, ilköğrenimini İran’da, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimine başlayarak, 2001 yılında mezun oldu.
 
Yüksek lisans öğrenimi sırasında çeşitli uluslararası örgüt çatıları altında gönüllü faaliyetler yürüttü. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra profesyonel kariyer hayatına başladı, birçok proje ve çalışma yürüttü. Aynı zamanda akademik bir derginin de yardımcı editörlüğünü yaptı.
 
Kariyer hayatıyla eş zamanlı olarak 2003 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Uluslararası İlişkiler Bölümünde başladığı doktora eğitimini 2008 yılında tamamladı.
 
Çeşitli elektronik dergilerde köşe yazarlığı yaptı, üniversitelerin Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde, Uluslararası İlişkiler ve Ortadoğu Politikası dersleri verdi. İki kitap ve birçok akademik makalenin yazarıdır.
 
Mayıs 2021 tarihinden itibaren LÖSEV Ailesine katılan Dr. Arzu Celalifer EKİNCİ, halen LÖSEV Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.


AHMET RIZA ARSLAN
İÇ DENETİM KOORDİNATÖRÜ

1969 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Rıza ARSLAN, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul ve Ankara’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İ.İ.B. Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

İnşaat-Taahhüt firmalarında üst düzey yönetici olarak görev yapan Ahmet Rıza ARSLAN İnşaat, Taahhüt, Enerji, Savunma Sanayi, Yatırım ve Menkul Değerler, Sigortacılık, Bilişim, Üretim, Turizm sektörlerinde iç denetim çalışmalarında bulundu.

Muhasebe, Finans ve İnsan Kaynakları konularında uzmanlığı bulunmaktadır. Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve fraud soruşturulmalarında uzun yıllara varan iç denetim profesyonelliği deneyimine, ayrıca “Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası” (CRMA), İç Kontrol Profesyoneli (CICP) belgesine sahiptir.

Kasım 2021 tarihinden itibaren LÖSEV Ailesine katılan Ahmet Rıza ARSLAN, halen LÖSEV Iç Denetim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır
 


DR. AYLA TÜRKYILMAZ
KAYNAK YÖNETİMİ KOORDİNATÖRÜ

1970 yılında Kars’ta doğan Dr. Ayla TÜRKYILMAZ ilk ve ortaokul eğitimini Ankara’da, lise eğitimini İstanbul Maliye Okulu’nda tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. Aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

Avrupa Birliği’nden aldığı Jean Monnet bursu ile İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nden İktisat alanında yüksek lisans derecesini aldı. Doktora eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. İktisat alanında doktora derecesini 2003 yılında Pittsburgh Üniversitesi’nden aldı. Doktora eğitimi süresince aynı üniversiteden burs aldı ve Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

Mezun olduktan sonra önce Indiana Üniversitesi-Purdue Üniversitesi’nde (Indianapolis), Türkiye’ye döndükten sonra da Sabancı Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalıştı. Aralarında Boğaziçi Üniversitesi ve FMV Işık Üniversitesi’nin de bulunduğu çeşitli üniversitelerde ekonomi alanında dersler verdi.

Gelir ve servet dağılımı, dış ticaret, makroekonomi, eğitim ve insan sermayesi oluşumu konularında akademik çalışmalar yaptı. 2022 yılında özel sektörde çalışmaya başladı.

Ocak 2023 tarihinden itibaren LÖSEV Ailesine katılan Dr. Ayla TÜRKYILMAZ, halen LÖSEV Kaynak Yönetimi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.


NEHİR ÖZDAMAR
ANKARA İL KOORDİNATÖRÜ

1980 yılında Almanya’da doğan Nehir ÖZDAMAR, ilk orta ve lise eğitimini İzmir Karşıyaka’da tamamladı.2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu.
 
2008 yılına kadar Uluslararası kuruluşlarda görev yaptı. 2008-2020 yılları arasında özel sektörde çeşitli yönetim kadrolarında yer aldı, özellikle kurumsal ilişkiler, ilişki yönetimi, eğitim ve kalite, iş geliştirme, proje yönetimi alanlarında yöneticilik görevlerinde bulundu.
 
Şubat 2021 tarihinden itibaren LÖSEV Ailesine katılan Nehir ÖZDAMAR, halen LÖSEV Ankara İl Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.


AYŞE ERTUĞRUL
İSTANBUL ANADOLU BÖLGEDEN SORUMLU İL KOORDİNATÖRÜ

1969 yılında İstanbul’da doğan Ayşe ERTUĞRUL, ilk orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletmecilik Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme lisans eğitimini tamamladı. Halen ikinci üniversite kapsamında, İstanbul Üniversitesi Auzef Sosyoloji Bölümü Lisans eğitimine devam etmektedir.

1989-2018 yılları arasında farklı özel sektör kuruluşlarında görev yaptı. Son 21 yılı medya sektöründe olmak üzere Muhasebe, Personel Yönetimi, İdari işler ve İnsan Kaynakları alanlarında sistem kurma ve geliştirme süreçlerinde farklı kademelerde üst düzey yöneticilik yapan Ayşe ERTUĞRUL aynı zamanda Sosyal Güvenlik Uzmanıdır.

Eylül 2021 tarihinden itibaren LÖSEV Ailesine katılan Ayşe ERTUĞRUL, halen İstanbul Anadolu Bölgeden Sorumlu İl Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.


AYŞEGÜL ÇİFTÇİ
KAYSERİ İL KOORDİNATÖRÜ

1976 yılında Kayseri’nin Develi ilçesince doğdu.  İlk, orta ve lise eğitimini Develi’de tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi İİBF Aile Bilimleri ve Tüketici Bölümü’nden mezun oldu. Halen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi almaktadır.
 
3 yıl Sözleşmeli Öğretmenlik ve Özel Sektör tecrübesi bulunmaktadır.
 
2006 yılından itibaren LÖSEV Ailesine katılan Ayşegül ÇİFTÇİ, halen LÖSEV Kayseri İl Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
 


ERCAN KARALAR
ANTALYA İL KOORDİNATÖRÜ

1977 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğan Ercan KARALAR, ilk ve orta eğitimini Akşehir’de, lise eğitimini İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu.
 
18 yıl çeşitli uluslararası şirketlerin Satış ve Pazarlama Departmanlarında Yönetici olarak görev aldı.
 
Eylül 2020 tarihinden itibaren LÖSEV Ailesine katılan Ercan KARALAR, halen LÖSEV Antalya İl Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
 


BETÜL ÖZGÜVEN
ADANA İL KOORDİNATÖRÜ

1977 yılında Almanya‘nın Berlin kentinde doğan Betül ÖZGÜVEN, ilk, orta, lise eğitimini Adana‘da tamamladı. 2000 yılında Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında Çukurova Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak, Gıda Yüksek Mühendisi Ünvanını alan Betül ÖZGÜVEN aynı zamanda İş Güvenliği Uzmanı’dır.

22 yıldır, özel sektörde Türkiye’nin önde gelen ulusal ve uluslararası firmalarında, Gıda Kalitesi Yöneticiliği, Satış Pazarlama Yöneticiliği, Yiyecek İçecek Yöneticiliği, Tesis Yöneticiliği görevlerinde bulundu.

Kasım 2021 tarihinden itibaren LÖSEV Ailesine katılan Betül ÖZGÜVEN, halen LÖSEV Adana İl Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
 


YELDA İLKER
ESKİŞEHİR İL KOORDİNATÖRÜ

1970 yılında Eskişehir’de doğan Yelda İLKER, ilk orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 2005 yılında tamamladı.

1991-2021 yılları arasında Eskişehir’de özel sektörde 27 yılı üst düzey yönetici olmak üzere çalıştı.

Mart 2022 tarihinden itibaren LÖSEV Ailesine katılan Yelda İLKER, halen LÖSEV Eskişehir İl Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.