BAĞIŞ YAP Lösev - Lösante


Gayrimenkul Bağışı

Vakfımızın önemli gelir kaynaklarından biri de siz hayırsever bağışçılarımızca Vakfımıza bağışlanan gayrimenkullerdir.

Gayrimenkul Bağışlarınızın Değerlendirilmesinde Vakıf Yönetim Kurulumuz Şu Ölçütleri Dikkate Almaktadır;

a- Bağışlanmak istenen gayrimenkulün, lösemili çocuklarımıza fayda sağlayacak nitelikte olması,

b- Tapusunun bulunması, üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi borcu vb. bulunmaması,

c- Üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmaması,

d- İmar yönünden sit alanı, yeşil alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı, güvenlik ve arkeolojik alan içerisinde bulunmaması.

Gayrimenkul bağış işlemleri hukuken temel olarak iki yolla yapılabilmektedir:

1- Tapu Daireleri Aracılığıyla Yapılan Bağışlar:

Tapu Dairesinde yapılan bağışlarda iki çeşit uygulama mevcuttur.

a- Şartsız Bağış: Vakıf yetkilimiz bağışçı ile birlikte ilgili Tapu Dairesine giderler. Taşınmazın tapusu Vakfımız üzerine intikal ettirilir. Bu tür bağışlarda bağışçının gayrimenkul üzerinde hiçbir hakkı kalmaz, gayrimenkul Vakfımızın mülkiyetine geçer.

b- İntifa (Kullanma) Haklı Bağış: Vakıf yetkilimiz bağışçı ile birlikte ilgili Tapu Dairesine giderler. Bağışçı, gayrimenkulün çıplak mülkiyet hakkını Vakfımıza devreder, ancak tapuya konulan kayıtla (şerhle), intifa (kullanma) hakkı kendisinde kalır. Bağışçının vefatına kadar gayrimenkul bağışçıya aittir. İstediği gibi tasarruf eder. Kendisi oturur veya kiraya verebilir. Ancak satamaz ve devredemez. Vefat halinde, yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra, söz konusu gayrimenkulün intifa hakkı da Vakfımıza geçer ve Vakfımız gayrimenkulün tam mülkiyetine sahip olur.

2- Vasiyetname ile Yapılan Bağış:

Bağışçı, sahibi bulunduğu gayrimenkulün, ölümünden sonra, LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na kalmasını istiyorsa, noter huzurunda bir vasiyetname düzenler.

Böyle bir vasiyetnamenin düzenlenmesi için, bağışçının resmi sağlık kurumlarından bir sağlık raporu alması ve noterdeki vasiyetname işleminin de raporun alındığı aynı gün yapılması gerekmektedir. Noter işlemi sırasında, nüfus kâğıdı, gayrimenkulün tapusu, 5 adet resim ve iki kişinin de şahit olarak bulunması istenir. Bağışı yapan kişi, vasiyetnamenin bir suretini bilgi için Vakfımıza verebilir. Verilmesi şart değildir. Ancak, bu konuda Vakfımızın bilgisi bulunduğu takdirde, işlemler daha kısa zamanda ve kolaylıkla sonuçlandırılır. Bu bilgi ve belgeler Vakfımızın arşivinde saklanır.

Vasiyetnamenin düzenlenmesinden sonra, Noterlik, bağışçının kayıtlı bulunduğu Nüfus Memurluğu’na, şahsın vasiyeti bulunduğuna dair bir bilgi yazısı yollar. Vefat gerçekleştiğinde, görülecek olan davada, kişinin kayıtlı bulunduğu Nüfus Memurluğu’ndan nüfus kayıt sureti isteneceğinden, ortada bir vasiyet bulunduğu ilgili mahkemece anlaşılır ve Vakfımız bu aşamada devreye girmiş olur. Mahkemenin kararı kesinleştiğinde, ilgili Tapu Dairesinde Vakıf adına tescil işlemi tamamlanır.

GAYRİMENKUL BAĞIŞ TALEPLERİNİZDE İZLEYECEĞİNİZ YOL

Seçtiğiniz bağış yoluna göre Vakfımıza yapacağınız gayrimenkul bağış taleplerinizde, GAYRİMENKUL BAĞIŞI TALEP FORMUNU doldurup, TAPU FOTOKOPİNİZİ de ekleyerek Vakfımızın 0312 447 68 33 numaralı faksına ya da losev@losev.org.tr adresine ulaştırmanız gerekmektedir. Talepleriniz Vakıf Yönetim Kurulumuz tarafından incelendikten sonra sonuç sizlere bildirilecektir. 
 

Gayrimenkul Bağışı Talep Formu için tıklayınız.