BAĞIŞ YAP Lösev - Lösante
Lösev | Lösemili Çocuklar Vakfı


Annemin de Yüzü Gülüyor

Vakfımız tarafından yapılan sosyal incelemelerde; ailelerin lösemi hastası çocuklarını tedavi ettirmek için özellikle tıbbın imkanlarının gelişmiş olduğu illere göç etmek zorunda kaldıkları tespit edilmiştir. Ailelerimiz zorunlu göç sebebiyle kent yaşamına adaptasyonlarında yaşadıkları sorunlar ve tedavinin zorlayıcı koşulları da bu insanların topluma çözüm üreten bireyler olarak katkıda bulunmalarına engel olmaktadır.

Bu proje özellikle annelerimizin bilgi ve algı düzeyinin arttırılarak haklarına sahip çıkması ve farkındalığının gelişmesine hizmet ederken, toplumun temel taşı olan anneleri, sağlıklı nesiller yetiştirmek konusunda eğitmek, gelişen el becerileri sayesinde ise aile ekonomisine katkıda bulunmaları yönünde teşvik etmektedir. Diğer taraftan ise, babaların çocuklarının hastalıkları nedeniyle sorumlu tutukları anneler üzerinde uyguladığı baskıyı hafifletmek ve babalarda bir tutum değişikliği yaratmak, yanlış inançları düzeltmek ve bilinç düzeylerini arttırmak için çeşitli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

PROJEMiZE DESTEK VEREN
TÜM KURULUŞ VE KİŞİLERE SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ.

Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi